Adresa: Tandem plus crc, s.r.o.
Markušovská cesta 14
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Telefón: +421 (53) 44 27 410
+421 (53) 44 11 069
IČO: 31 696 287 Fax: +421 (53) 42 99 440
DIČ: 2020503881
IČ DPH: SK2020503881 Email: tandem@tandem.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 5178/V Web: www.tandem.sk

QR kód

Kde nás nájdete