Šport

Športové predajne sú dnes kombináciou predajne odevov, obuvi, ale i športových náčiní a množstva položiek určených pre predaj v pulte, vo vitrínach, na drážkovaných paneloch, štendroch, stojanoch…